به وب سایت شخصی امیر رمضانی دورکی خوش آمدید

ایجانب دانشجوی مقطع دکترا در رشته هوش مصنوعی هستم و علاقه تحقیق من در پیاده سازی محاسباتی دو عنصر مهم ادراک انسان که تا به حال کشف شده است (یادگیری بر اساس تاکید و شبکه عصبی) در ماشین میباشد. من مهمترین پیشرفت ها در این زمینه را با توجه بر یادگیری خودکار و وفق پذیری در ماشین انجام داده ام. از میان الگوریتم هایی که موفقیت بیشتری نسبت به سایرین، با استقاده از یادگیری بر اساس تاکید و شبکه عصبی پیدا کرده اند می توان از Deep Q-Ntwork (DQN), Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) و Asynhronous Actor Critic (A3C) نام برد که اینجانب فرصت کار کردن بر روی آنها و پیاده سازی الگوریتم های DQN و DDPG را با استفاده از Theano/Tensorflow و Keras و بررسی میزان توانایی آنها را در محیط های شبیه سازی مانند Gazebo و DeepminLab و پیاده سازی آنها در روبات های واقعی را داشته ام.

در نتیجه، مهمترین ایده و هدف من از فعالیت در رشته علو کامپیوتر و بویژه در زمینه هوش مصنوعی، سعی در ارتقاع چیزیست که ما از آن با عنوان "توانایی یادگیری، فهم و تفکر به صورت منطقی" در ماشین ها یاد می کنیم. الهام گرفته از نمونه های هوشمند موجود در طبیعت از جمله توانایی ادراک انسان، که یکی از بهترین نمونه های پیاده سازی یادگیری، فهم و تفکر می باشد، که به صورت خودکار و ادامه دار کار می کند، و با توجه به پیشرفت های اخیر در رشته علوم اعصاب و دورنمای آن از رفتار هوشمند، من باور دارم که ما قادر خواهیم بود ماشین های هوشمندی برای کمک به نوع بشر طراحی و پیاده سازی کنیم.